افتخاری دیگر برای شهرمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

کسب مدال طلای رشتــه کاراته قهـرمانی پیشکسـوتان کشور توسط آقای مجتبـی مـــرادی (بهره بردار اتوبوس)