رسیدگی و رفع مشکلات خطوط اتوبوسرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

جلسه ای جهت رسیدگی و رفع مشکلات خطوط اتوبوسرانی (خط اندیشه ـ آزادی و آذری) در مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ برگزار گردید.