ساماندهی حوزه حمل و نقل دانش آموزی شرکتهای فعال سرویس مدارس

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

ساماندهی حوزه حمل و نقل دانش آموزی شرکتهای فعال سرویس مدارس

با عنایت به فرا رسیدن بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷ خدمات رسانی و جابجایی دانش آموزان شهر اندیشه با ۴۰۰ دستگاه و راننده دارای صلاحیت