ساماندهی حوزه حمل و نقل دانش آموزی شرکتهای فعال سرویس مدارس

ساماندهی حوزه حمل و نقل دانش آموزی شرکتهای فعال سرویس مدارس

با عنایت به فرا رسیدن بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 1396 ـ 1397 خدمات رسانی و جابجایی دانش آموزان شهر اندیشه با 400 دستگاه و راننده دارای صلاحیت