مراسم هم‌ركابی نمادین مدیران حمل و نقل شهری كشور با دكتر جمالی نژاد انجام شد.

همزمان با همايش روز ملي حمل و نقل كه 26 اذر در وزارت كشور برگزار شد، مراسم هم‌ركابي نمادين دكتر جمالي نژاد رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و رييس اين همايش و يكصد نفر از مديران حوزه حمل و نقل عمومي شهري حاضر در همايش از وزارت كشور تا بوستان لاله تهران انجام شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور، دكتر جمالي نژاد در پايان اين مراسم با اشاره به ضرورت چنين جريان سازي هايي در حوزه حمل و نقل شهري گفت: با توجه به ارتباط كاري 1274 شهرداري و بيش از 37 هزار دهياري با سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اين قطعا شروع يك آغاز جديد است.

ر ییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تاكيد براينكه تلاش این سازمان در کلانشهرها و شهرهاي بزرگ تبدیل شهر «خودرو محور» به «انسان محور» است، گفت: تلاش می کنیم گفتمان شهر انسان محور را به شهرهای کوچک نیز تسری دهیم.

وي افزود: شهرداري ها در شهرهاي بزرگ با توجه به انتظارات شهروندان بايد بطور جدي به تحقق حمل و نقل سبز و پياده محوري ورود نمايند.

جمالي نژاد ابرازاميدواري نمود كه چنين مراسم هايي كه مديران در آن حضور دارند با توجه به تاثير آن بر افكارعمومي در دستور كار شهرداريها و شوراها  قرار گيرد.