به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

قابل توجه شهروندان عزیز و رانندگان محترم 

باتوجه به راه اندازی سیستم پیامکی هوشمند شما عزیزان میتوانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق ارسال پیامک با مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در میان گذاشته و سازمـان را در ارائه خدمات بهینه، یاری نمائید.

شماره پیامک: ۲۰۰۰۶۵۵۶۲۵۰۵