نصب پوستر روش های پیشگیری از ابتلا به کرونا در کابین اتوبوس ها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی