توزیع بسته های بهداشتی بین بهره برداران با حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

توزیع بسته های بهداشتی بین بهره برداران با حضور علی ملکی شهردار اندیشه و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه، در ادامه اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا و همچنین نظارت های مستمری که به دفعات انجام  می شود توزیع مرحله اول بسته های بهداشتی با هدف پیشگیری و ایمن سازی ناوگان حمل و نقل شهر اندیشه اعم از (ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی) بین همه بهره برداران توزیع شد و این اقلام بصورت مداوم در بین رانندگان تاکسی و اتوبوس توسط سازمان حمل و نقل عمومی در کنار ضدعفونی کردن روزانه انجام خواهد شد.