نظر به هماهنگی بعمل آمده با نمایندگی محترم سایپا شما راننده عزیز می توانید با مراجعه به پایانه تاکسیرانی ضمن بازدید و تست رایگان تاکسی برلیانس H230 و آریو در صورت تمایل نسبت به ثبت نام خودروهای مذکور با شرایط ویژه (اقساط) اقدام نمائید.

زمان بازدید: از مورخ  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به مدت ۷ روز

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

امکان بهره برداری از خودروی برلیانس H230  و آریو در ارائه خدمات حمل و نقل

(بصورت نقدی و تسهیلاتی بدون ضامن)

مالکان تاکسی های فرسوده (مدل ۸۵ ـ ۸۶) می توانند با مراجعه به پایانه ضمن بازدید و تست رایگان خودرو برلیانس در صورت تمایل نسبت به ثبت نام تاکسی فوق در طرح نوسازی اقدام نمایند.