قابل توجه رانندگان سرویس مدارس

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

“اطـــلاعیـه”

قابل توجه رانندگان سرویس مدارس

 

در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۶ دستــورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزی، رانندگانی که مـایل به فعالیت در حوزه حمل و نقل دانش آموزی می باشند حداکثر تا  ۱۰ مرداد ماه ۹۸ با مراجعــه به دفـــاتر پیشخـــوان دولــت نسبت به ثبـت نام اقـدام نمـاینـد.

                                                                                                                     روابط عمـومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهـرداری اندیشه