راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند اطلاعات ناوگان درون شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

سامانه مدیریت هوشمند اطلاعات ناوگان

*ثبت و مدیریت اطلاعات رانندگان

*ارسال پیام به صورت گروهی و فردی براساس موقعیت به اپلیکیشن راننده

*نظارت ناوگان

*امکان گزارش به روز و لحظه‌ای پرونده راننده برای بازرس

*بازارچه رفاه آنلاین

*درخواست مرخصی

*ثبت اشیاء گمشده

*ناوبری و مسیریابی

*گزارش‌های مدیریتی و نظارتی

*ثبت اطلاعات مهم جهت یادآوری