قابل توجه بهره برداران محتـرم حمل و نقـل عمـومی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

اطلاعیــه مهـم

قابل توجه بهره برداران محترم حمل و نقل عمومی

در راستای خدمات حمایتی و بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه خرید از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، تا ۱۵ شهریور ماه به آدرس اینترنتی www.irtusan.ir مراجعه فرمایید.

                                                                                                                                             روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه