اصلاح هندسی ایستگاه پایانه اتوبوسرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

در مورخ ۹۷/۱۰/۱۴ مشکلات هندسی ایستگاه پایانه اتوبوسرانی اصلاح گردید:

ـ امکان باز نمودن دو درب اتوبوس در ایستگاه جهت سهولت در سوار شدن مسافر

ـ عدم ایجاد صف طولانی در فصول گرم و سرد سال 

ـ ایجاد معبر ویژه معلولین در ایستگاه