بخشودگی سه تا شش ماه عوارض ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی
به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی اندیشه، علی ملکی شهردار اندیشه در پی تداوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش درآمد رانندگان در نتیجه کنترل شیوع این بیماری، از بخشودگی سه ماه عوارض اتوبوسها و شش ماه برای تاکسی های این شهر خبر داد.

بخشودگی سه تا شش ماه عوارض ناوگان حمل مسافر در شهر اندیشه

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی  اندیشه، علی ملکی شهردار اندیشه در پی تداوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش درآمد رانندگان در نتیجه کنترل شیوع این بیماری، از بخشودگی سه ماه عوارض اتوبوسها و شش ماه برای تاکسی های این شهر خبر داد.

علی ملکی شهردار این شهر با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن تعطیلی بسیاری از مراکز اداری و تفریحی گفت: این شرایط باعث شد تا میزان سفرهای درونشهری و برونشهری شهروندان به شدت کاهش یابد لذا در حمایت از معیشت رانندگان تحت پوشش این شهرداری مقرر شد بخشی از عوارض آنها به شرح فوق مشمول بخشودگی قرار گیرد.
شهردار اندیشه حمایت اعضای شورای شهر را از این مصوبه را یادآور شد و اظهار داشت: مطابق این لایحه که به تصویب شورای شهر اندیشه و تائید کمیته انطباق شهرستان درآمده است مقرر شد با رعایت کلیه قوانین، مقررات و آئین نامه مالی؛ جمعا به مبلغ ۹۱۲ میلیون ریال درآمد شهرداری اندیشه از محل دریافت عوارض اتوبوس داران و تاکسی داران تحت پوشش این شهرداری مشمول بخشودگی قرار گیرد تا بخشی از خسارات وارد شده به این قشر زحمتکش جبران شود.

سه ماه عوارض خط اتوبوس بین شهری به مبلغ ۴۵۶ میلیون ریال و نیز شش ماه عوارض خط تاکسی های درونشهری و برونشهری آن هم به مبلغ ۴۵۶ میلیون ریال در سال ۹۹