اطلاعیه مهم و فوری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

 با توجه به ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی، به اطلاع میرساند استفاده از ماسک برای کلیه بهره برداران و مسافرین اجباری می باشد.