توزیع ۱۴۴ حلقه لاستیک به بهره برداران اتوبوس های بین شهری

(بصورت رایگان)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

توزیع ۱۴۴ حلقه لاستیک توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه (بصورت رایگان) به بهره برداران اتوبوس های بین شهری شهر اندیشه با حضور بهروز کاویانی ـ شهردار، علی سراقی ـ نائب رئیس شورای شهر، مرتضی نوری اصل ـ مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل و دیگر مسئولین شهری

در مورخ ۹۸/۰۳/۰۲