حضور مدیر عامل در نشست مدیران عامل تاکسیرانی های کشور در مورخ ۹۶/۰۱/۱۷

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

با عنایت به برگزاری نشست مدیران عامل سازمانهای تاکسیرانی منطقه غرب و شمال غرب کشور، مدیر عامل سازمان بعنوان میهمان ویژه در مراسم شرکت نمودند. این نشست که در مورخ ۹۶/۰۱/۱۷ در شهر سرعین(اردبیل) و به مدت یک روز برگزار گردید، مباحث مربوط به ادامه طرح نوسازی، خدمات بیمه ای رانندگان، پیاده سازی تاکسی اینترنتی و آموزش رانندگان مطرح و تصمیمات لازم اخذ گردید.

ضمناً مقرر گردید سازمان تاکسیرانی شهر اندیشه در خصوص راه اندازی تاکسی اینترنتی، طرح پرداخت الکترونیکی کرایه و آموزش رانندگان بعنوان پایلوت و با همکاری اتحادیه تاکسیرانی های کشور اقدام نماید.