اتخاذ تمهیدات لازم جهت انتقال زائرین به حرم مطهر امام راحل (ره)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

رهبر انقلاب:

تا امروز هیچ قدرتی نتوانسته است دلهای مردم را از محبت امام و یاد امام و تعظیم و تجلیل شهدا، شهادت و ارزشهای انقلاب خالی کند.

مدیریت شهری اندیشه با همکاری سازمان مدیریت حمل و نقل و حوزه مقاومت بسیج شهید امرالله بابابزرگی با ۲۵ دستگاه اتوبوس زائرین حرم مطهر را جهت حضور در مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اعزام نمود.