اطلاعیه مهم و فوری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

مالکان محترم وانت بارها، برای دریافت سهمیه سوخت بنزین در اسرع وقت به سامانه زیر مراجعه و در آن ثبت نام کنید:

 WWW.Utcms.ir                             سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه ای 

*برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی ۳) ۷۵۴۹۲۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.