قابل توجه رانندگان ناوگان باری شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

بدینوسیله به اطلاع میرســاند برای اولین بار در کشور امکـان اخذ بیمـــه مسئولیت رانندگان ناوگان باری شهری در قبال خطــــرات احتمــالی حمل و نقل بار فراهم شده است. در این راستا رانندگان ضمن دریافت سند حمل بار میتوانند از خدمات مربوط به بیمــه باربری شهری نیز بهـره مند گردند.

یادآوری می گـــردد کلیه اطلاعات لازم در سامانه باربرگ به نشانی www.baarbarg.ir ارائه شده است. همچنین درگاه ملی پاسخگویی طرح با شماره تماس ۰۲۱۷۵۴۹۲۰۰۰ (داخلی ۳) پاسخگوی هرگونه سوال یا ابهام درخصوص طرح فوق الذکر می باشد.