فینال چهارمین دوره مسابقات جام حمل و نقل شهرداری اندیشه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

فینال چهارمین دوره مسابقات جام حمل و نقل شهرداری اندیشه برگزار شد.

به همت مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه مسابقات جام حمل و نقل در ورزشگاه ایثار برگزار گردید و پس از برگزاری فینال این مسابقات به تیمهای اول و دوم  توسط مسئولین شهری جوایز و لوح اهدا گردید.
بهروز کاویانی شهردار اندیشه در حاشیه این مسابقات گفت: خوشبختانه شاهد رقابت سالم بین ۸ تیم شرکت کننده متشکل از رانندگان سازمان حمل و نقل شهرداری اندیشه بودیم که در پایان این رقابت ها تیم های کانال فردیس و شورای غربی به ترتیب مقامهای اول و دوم را کسب نمودند .
بهروز کاویانی ادامه داد: امروز شاهد مراسم خوبی بعنوان اختتامیه این مسابقات بودیم که با حضور اعضای شورای اسلامی و مسئول ورزشهای همگانی مدیران شهرداری برگزار شد که وظیفه برگزاری آن بر عهده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه واگذار شده بود و به خوبی شاهد برگزاری مسابقات سالم بین تیمهای شرکت کننده بودیم.
وی همچنین در ادامه افزود: تقویت روحیه ورزشی در بین رانندگان که ساعتهای متمادی در حال فعالیت روزانه هستند و زحمات بسیاری در این راستا برای شهروندان انجام می دهند میسر نمی شود مگر با ایجاد مسابقات و برنامه هایی از این دست که مجموعه مدیریت شهری با نگاه مثبت به این موضوع همواره پیگیر و برگزار کننده آنها می باشد.
شهردار اندیشه در پایان نیز یادآور شد: امیدواریم در راستای برگزاری اینگونه مسابقات در ماهها و سال آینده شاهد حضور بیشتر و استقبال حداکثری باشیم.