اطلاعیه

احتراماً به اطلاع شهروندان محترم شهر اندیشه می رساند، نرخ کرایه خطوط درون شهری و بین شهری ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اندیشه در سال ۱۳۹۸ از روز یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ به شرح ذیل اعلام می گردد:

نرخ کرایه خطوط بین شهری

ردیفعناوین خطوطنرخ کرایه
1اندیشه – آزادی65/000 ریال
2اندیشه – آذری65/000 ریال
3اندیشه – کرج43/000 ریال

ون ۳۹/۰۰۰ ریال
آریو ۴۶/۰۰۰ ریال

4اندیشه – شهریار27/000 ریال
5اندیشه – کانال فردیس27/000 ریال

نرخ کرایه خطوط درون شهری

ردیفعناوین خطوطنرخ کرایه
1پایانه – شورای شرقی17/000 ریال
2پایانه – مجتمع امیرکبیر20/000 ریال
3پایانه – توحید17/000 ریال
4پایانه – شورای غربی(مجتمع خلیج فارس)17/000 ریال
5پایانه – یادگار امام17/000 ریال
6پایانه – فنی و حرفه ای17/000 ریال
7پایانه – فردوسی غربی17/000 ریال
8پایانه – صدف 17/000 ریال
9پایانه – فاز ۲17/000 ریال

     در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره ۶۵۳۶۲۴۳۱ تماس و یا به سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۶۵۵۶۲۵۰۵ پیامک نمایید.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه