بایگانی برچسب برای: اجرای عملیات ضد عفونی و گند زدایی سطوح ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اندیشه بصورت روزانه در دو نوبت صبح و عصر