اطلاعیه

نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نوع خودرو مسافت
(مجموع رفت و برگشت)
نرخ ماهیانه به ریال
سال تحصیلی ۹۹-۹۸

سواری

از ۰ تا ۳ کیلومتر

از ۳ تا ۵ کیلومتر

از ۵ تا ۷ کیلومتر

از ۷ تا ۹ کیلومتر

از ۹ کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان

1/254/000

۱/۴۵۲/۰۰۰

۱/۶۴۳/۴۰۰

۱/۸۳۴/۸۰۰

به ازای هر کیلومتر ۱۰% اضافه

ون

از ۰ تا ۳ کیلومتر

از ۳ تا ۵ کیلومتر

از ۵ تا ۷ کیلومتر

از ۷ تا ۹ کیلومتر

از ۹ کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان

838/200

۹۳۰/۶۰۰

۱/۰۲۳/۰۰۰

۱/۱۲۲/۰۰۰

به ازای هر کیلومتر ۱۰% اضافه

مینی بوس

از ۰ تا ۳ کیلومتر

از ۳ تا ۵ کیلومتر

از ۵ تا ۷ کیلومتر

از ۷ تا ۹ کیلومتر

از ۹ کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان

838/200

۹۳۰/۶۰۰

۱/۰۲۳/۰۰۰

۱/۱۲۲/۰۰۰

به ازای هر کیلومتر ۱۰% اضافه

اتوبوس

از ۰ تا ۳ کیلومتر

از ۳ تا ۵ کیلومتر

از ۵ تا ۷ کیلومتر

از ۷ تا ۹ کیلومتر

از ۹ کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان

561/000

۶۵۳/۴۰۰

۷۴۵/۸۰۰

۸۳۸/۲۰۰

به ازای هر کیلومتر ۱۰% اضافه

   در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره ۶۵۳۶۲۴۳۱ تماس و یا به سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۶۵۵۶۲۵۰۵ پیامک نمائید.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه