جدول سهمیه سوخت گازوئیل بهمن ماه ۹۷ برای ناوگان باری و مسافری درون شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

جدول سهمیه سوخت گازوئیل بهمن ماه ۹۷ برای ناوگان باری و مسافری درون شهری

نکــات قابـل توجــه:

ـ سهمیه پایه ناوگان بالای ۱۰ تن از ۹۷/۱۰/۰۱ ماه به ماه کاهش خواهد یافت و رانندگان و مالکان این ناوگان باید برای دریافت سهمیه عملکردی از سامانه Baar Barg.ir  باربرگ دریافت کنند.

ـ سهمیه عملکردی برای ناوگان باری براساس مسافت طی شده باربرگ های دریافتی از سامانه باربرگ Baar Barg.ir محاسبه می شود.

ـ سهمیه سوخت تخصیص داده شده براساس باربرگ «عملکردی» است، یعنی درصورت عدم مصرف، سهمیه باقی مانده به ماه بعد منتقل می شود.

ـ با دریافت پروانه اشتغال و سپس باربرگ سهمیه عملکردی دریافتی شما ۱۵ درصد افزایش می یابد.

ـ به ازای حمل بارهای نیازمند به یخچال به میزان ۱۵ درصد و کامیون های حمل بتون آماده (میکسر) به میزان ۱۵ درصد به پیمایش در حالت سرپر باربرگ مربوطه اضافه می شود.