توزیع بسته های معیشتی توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه بین بهره برداران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

مرتضی نوری اصل:
توزیع بسته های معیشتی توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه بین بهره برداران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه با حضور مهندس علی ملکی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اندیشه و سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری اندیشه بسته های معیشتی که در راستای حمایت از تاکسی داران و اتوبوس داران آسیب‌دیده از شرایط کرونا با همکاری بنیاد مستضعفان تهیه شده بود، توزیع گردید.

مرتضی نوری اصل مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری اندیشه در این مورد گفت: عزم انسان دوستانه جمعی کشور پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در نیمه شعبان جهت مواسات و کمک مومنانه همه سازمان‌ها و نهادها و‌ مردم در این راستا هم قدم شده اند تا به وظیفه شرعی خود جامع عمل بپوشانند.

وی در ادامه افزود: سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری اندیشه با توجه به تاکیدات شهردار و وحساسیت ایشان به این موضوع در راستای حمایت از تاکسی داران و اتوبوس دارانی که با توجه به شرایط کرونا آسیب فراوانی از بعد اقتصادی و اجتماعی بر آنها وارد شده است به تهیه بسته های معیشتی با همکاری بنیاد مستضعفان نمود.

مرتضی نوری اصل در ادامه یادآورشد: این اقدام بسیار مناسب و پوشش دهنده پس از پایش و تهیه اصلاع جامع در خصوص تاکسی داران شهر اندیشه به حالت اجرایی درآمد و امروز شاهد توزیع بسته‌ها بین تاکسی داران و اتوبوس داران  عزیز هستیم و امیدواریم توانسته باشیم تا حدی تلخی شرایط بحرانی کرونا را به کام این زحمتکشان جامعه، شیرین تر کرده باشیم.