گرامیداشت روز ملی حمل و نقل با حضور مسئولین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

گرامیداشت روز ملی حمل و نقل با حضور مسئولین

به مناسبت ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل مهندس بهروز کاویانی شهردار ، علی سراقی رئیس و اعضای شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری شهر اندیشه و دیگر مدیران شهری از  سازمان حمل و نقل این شهر بازدید و از تلاشهای این عزیزان تقدیر بعمل آورند.