اطلاعیه

شروع ثبت نام والدین جهت خدمات سرویس مدارس شهرداری اندیشه برای سال تحصیلی1404-1403

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه، مرتضی نوری اصل با اشاره به اهمیت سرویس مدارس برای فرزندان و والدین گفت: با استناد به ماده 27 آئین نامه حمل و نقل دانش آموزی مصوبه شماره 105024/ت61289هـ مورخ 14/06/1402 هیات محترم وزیران ، به منظور امکان برنامه ریزی و تامین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل دانش آموزی و ساماندهی و نظارت بر فعالیت سرویس مدارس و ارتقاء سطح ایمنی تردد دانش آموزان ، در سال جدید والدین دانش آموزان می باست در خواست خود را در سامانه سپند ثبت نمایند.

وی افزود: والدین محترم می بایست تا ابتدای تیرماه نسبت به ثبت درخواست خدمات سرویس مدرسه برای سال تحصیلی1404-1403در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) به نشانی اینترنتی ذیل اقدام نمایید.   https://irtusepand.ir

نوری در پایان اشاره کرد: اطلاعات مربوط به رانندگان، خودروها و مسیرهای سرویس مدارس به طور کامل در سامانه سپند ثبت شده است و در دسترس والدین قرار می‌گیرد. همچنین به منظور افزایش سطح کیفیت و ایمنی دانش آموزان، امکان نظارت بر خط بر نحوه سرویس دهی ناوگان نیز در این سامانه فراهم شده است.