اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

مزین شدن ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اندیشه به تمثال مرد میدان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی