اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

توزیع ۱۵۸۰ حلقه لاستیک بصورت رایگان

ویژه بهره برداران تاکسی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه بمناسبت روز ملی حمل و نقل