اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

تقدیر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه از راننده تاکسی امانت دار و متعهد شهر اندیشه

راننده امانتدار شهر اندیشه کیف مسافر شامل ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد ، کلیه مدارک شناسایی و کارت های اعتباری را به صاحبش بازگرداند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه گفت: «یکی از رانندگان امانت دار تاکسی در این شهر کیف پولی را که مبلغ ۴۰ میلیون  ریال پول نقد جا مانده در خودرو را به صاحبش بازگرداند.»

این راننده تاکسی در اندیشه با بازگرداندن کیف پول و  وجه نقد به فرد یابنده، بار دیگر امانتداری این صنف زحمتکش را به نمایش گذاشت، این اقدام نشان دهنده وجدان بیدار، تعهد اجتماعی و اخلاقی این فرد می‌باشد. این راننده تاکسی، کیف پول جا مانده در خودرو  پس از مراجعه صاحب آن، دیروز در دفتر سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری به او تحویل داده شد.

 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه خاطر نشان کرد: وسایل حمل و نقل عمومی یک وسیله امن برای جابه جایی شهروندان است و  توصیه می شود مردم برای حفظ امنیت خود و خانواده ، از وسایل حمل و نقل عمومی و دارای مجوز سازمان استفاده کرده و از سوارشدن بر خودروهای شخصی خودداری کنند.