اطلاعیه مهم و فوری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

مالکان محترم وانت بارها، جهت جلوگیری از کاهش سهمیه سوخت بنزین مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ثبت مشخصات وانت بار در سامانه شرکت ملی پخش فراورده های نقتی به نشانی : CCR.NIOPDC.ir

۲- دریافت اسناد حمل بار شهری ( بار برگ) به ازای حمل بارهای انجام شده و یا نصب دستگاه هوشمند سیپاد (SIPAAD.IR) وارسال اطلاعات پیمایش خودرو

*برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی ۳) ۷۵۴۹۲۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.