قابل توجه مالکان و رانندگان محترم ناوگان نفت گاز سوز حمل و نقل عمومی بار شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

طرح صدور سند الکترونیک حمل و نقل بار درون شهری و حومه ای

بــاربـــــــــــرگ