تماس با سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

 • آدرس پستی:

  تهران – اندیشه- فاز۵- بلوار خلیج فارس- بلوار شهدای مدافع حرم- خیابان برادران شهید تهرانی مقدم- کدپستی
  ۳۳۵۴۹۳۳۰۴۲

 • روابط عمومی:

  ۰۲۱۶۵۳۶۲۳۸۰

 • فکس:

  ۰۲۱۶۵۳۶۲۳۸۰

 • ایمیل:

  info@youatm.org

 • سایت:

  www.youatm.org

 • سامانه پیامکی:

  ۲۰۰۰۶۵۵۶۲۵۰۵

ثبت پیشنهاد و انتقاد:

1 + 7 = ?